MIKKEL FINDINGE

Noter - Gymnasium

Læresætninger

Denne note indeholder:

Andengradspolynomiet

Denne note indeholder: